Behandlingsmetode:

  • Toksinbehandling
Priser på injeksonsbehandlinger Bestill time

Medisinsk Rynkebehandling

Medisinsk rynkebehandling er en behandling med et reseptbelagt legemiddel som forhindrer at nervesignalet overføres til  ønsket muskel. Dette vil føre til at muskelen ikke evner å trekke seg sammen helt eller i like stor grad som tidligere.

Huden som ligger ovenfor den behandlede muskulaturen vil ikke være i bevegelse og linjer som skyldes aktivitet i muskulaturen vil derfor ikke vise seg.  ​ Behandlinger med legemidler må ordineres av lege.

Det gjøres via telekonsultasjonen med klinikkens ansvarlige lege før behandlingen skjer. Dersom det ikke foreligger en kontraindikasjon for behandlingen, blir doseringen ordinert av legen, og sykepleier kan administrere legemiddelet i klinikken.