Behandlingsområder:

  • Hender
  • Ansikt
  • Hals
  • Knær
Priser på injeksonsbehandlinger Bestill time

Profhilo

Profhilo er ikke en filler som skal bygge volum, det er heller ikke en skinbooster. Profhilo har en unik og kompleks sammensetning av hyaluronsyremolekyl. Studier har vist at Profhilo forbedrer det ekstracellulære miljøet ved å påvirke fibroblastene som produserer kollagen og elastin, keratinocyttner og adipocytter. Den har med andre ord innflytelse på produksjonen av kollagen og elastin som påvirker elastisiteten og volumtap samtidig som at den har en hudforbedrende påvirkning. 

Behandlingen
Profhilo injiseres i huden med en BAP injeksjonsteknikk. Det innebærer at det injiserer i fem ulike punkter fordelt i ansiktet hvor det er en mindre risiko for å treffe kar og nervegrener. Samtidig er disse fem punktene strategisk plassert for god diffusjon av produktet i de malare og submalare områdene. 

​Før og etter

Etter behandlingen
Som ved enhver injeksjon i huden er det en risiko for å få et blåmerke og/ eller hevelse i huden. Utover dette er det liten nedetid etter behandlingen. 

Hvilke områder kan behandles?
Områder som oftest blir behandlet er ansikt og hals. Hender og knær kan også behandles. 

Behandlingsforløp
For best resultat anbefaler man å gjennomføre behandlinger to ganger med 4 ukers mellomrom. Ved uttalt volumtap og vesentlig tap av elastisitet anbefales det at behandlingen gjentas 3 ganger med 4 ukers mellomrom mellom hver. Det anbefales at man gjentar behandlingen 1 gang per år, da 2 behandlinger med 4 ukers mellomrom igjen.